Make your own free website on Tripod.com
 
 
Dr. Ben Vincent (TIP Görevlisi)
 
Dr. Helena'nin yardimcilarindan biri. Bob Mathias, görevdeyken onun yerini doldurur. Toplam 7 bölümde yer almistir.
Journey To Where, The Taybor, Catacombs Of The Moon, Seed Of Destruction, Space Warp, The Bringers Of Wonder.
 

Dr. Ed Spencer (TIP Görevlisi)

Dr. Helena'nin yardimcilarindan biri. Sadece 3 bölümde yeraldi.

Dorzak, Devil's Planet, The Immunity Syndrome.

  Tanya Alexandria (Ana Görev Bölümü)
Ana Görev Bölümü operasyon subayi. Nolmalde sürekli Paul Morrow'la birlikte görülür. Alman asillidir. Birinci sezonun 23 bölümünde yer aldi.
  Petrov (Teknik Servis)
Silah ve savunma bölümünde görev yapmaktadir. 5 bölümde yer aldi. The Metamorph, The Exiles, The Taybor, Space Warp. One Moment Of Humanity.
  Alibe (Ana Görev Bölümü)
Iletisim subayi. 3 bölümde yer aldi. Devil's Planet, The Immunity Syndrome, The Dorcons.
  Pete Johnson (Hayat Destek Ünitesi)
Co-pilot. Guardian Of Piri, Alpha Child ,The Last Sunset, War Games, The Full Circle, Dragon's Domain.
  Lee Oswald (Ana Görev Bölümü)
Operasyon Subayi. Birinci sezonun bütün bölümlerinde yer aldi
  June (Ana Görev Bölümü)
Operasyon Subayi.
  Tony Allan ve Quinton (Güvenlik Servisi)
Birinci sezonun bütün bölümlerinde yer aldilar. Quinton, bazi ikinci sezon bölümlerinde de yer aldi.