Make your own free website on Tripod.com
 

Bölüm Renk Sorumluluk
Kumandan Siyah Yönetici subay. Sonsuz yeskiye sahiptir, her türlü karari verebilir. Üsteki bütün gizli, sifreli ve güvenlik alanlarina girebilir, bütün anahtar ve sifrelere sahiptir.Alpha Child isimli bölümde Jackie Crawford da bu renk bir üniforma giydi.
Ana Görev Alev Kirmizisi Dahili ve harici görevlerin yetkili subaylaridirlar. Bu bölümün sorumlusu, birinci sezonda Paul Morrow'du. Tony Verdeschi de ikinci sezonda bu bölüm elemanlari arasinda ismi geçmemesine ragmen, alev kirmizisi kol rengine sahip bir üniforma giydi. Bill Fraser da aslinda pilot olmasina ragmen kirmizi kollu üniforma giydi.
Teknik Bordo Bilgisayar personeli, mühendisler, bakim personeli, madenciler, jeologlar ve bilim adamlari Teknik Kadro'nun elemanidirlar.
Servis Sari Bilgi analistleri, Hidroponik personel, arastirma görevlileri ve din görevlileri Servis Kadrosundadir ve sari kollu üniforma giyerler.
Kesif Turuncu Kartal Pilotlari
TIP Beyaz Doktorlar, hemsireler ve saglik teknisyenleri.
Güvenlik Mor Tony Verdeschi güvenlik ekibinin sefidir ve kirmizi kollu üniforma giyer. Kadin güvenlik görevlileri birinci sezonda birkaç bölümde göründüler.
- Renksiz Victor Bergman ve Simmonds'un giysi kollarinda herhangi bir renk yoktur.